CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA DE VILADECAVALLS

 

Les alumnes i els alumnes de 5è de l'Escola Rosella participen en la creació del Consell Municipal de la Infància  de Viladecavalls.  Aquest òrgan permet la participació i consulta ciutadana que representa als infants.  
El Consell ha de canalitzar els interessos  i inquietuds dels nens i nenes en assumptes del seu interès. 
Es tracta d'una iniciativa a nivell Europeu que  es realitzarà a tots els municipis. 
Està format per :
       - Presidenta, alcaldessa.
       - Vicepresident: Un infant escollit entre tots els membres.
       - Vocals: Un regidor de cada grup municipal.
       - Dos alumnes nen i nena de 5è i de 6è de cada escola de Viladecavalls.
       - Dos infants del municipi.
       - Tècnic de cultura ( Secretari ).
       - El Tècnic d'ensenyament actua de dinamitzador.


El primer pas que han hagut de fer els alumnes i les alumnes es preparar la seva candidatura. 
Aquí us deixem els vídeos de les propostes de tots els candidats i les candidates.