Aquest curs hem començat Science amb la visita d'un personatge que ens ha fet pensar en la importància de la Ciència per a la nostra vida.

What do you think about Science?